JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 26 noiembrie 2014, ora 1230, la sediul Hotelului Salina din localitatea Ocna Şugatag, având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” domnului Ionel Valentin Vlad;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014;
 3. Proiect de hotărâre aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureș;
 5. Proiect de hotărâre pentru identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unor sectoare de drumuri judeţene;
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al județului Maramureș;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Camerei agricole judeţene Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 151 din 17.09.2014 privind aprobarea promovării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 9. roiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea și funcționarea Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap;
 11. Proiect de privind aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea selectării serviciului de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 154/2014 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, referitor la pretenţii ce derivă din rezilierea Acordului Contractual nr. 893/18.02.2010 încheiat cu S.C. Selina S.R.L.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 21 noiembrie 2014
Nr. 468

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.