JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 august 2012, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre de abrogare a unor prevederi din Hotărârea nr. 96/ 2012 privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni, declaraţi aleşi la alegerile din data de 10 iunie 2012;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului consilierului judeţean Timiş Vasile;
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
 4. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii nr. 91/ 2012 privind organizarea concursului de proiecte de management, în vederea încredinţării managementului Şcolii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 5. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 93/ 2012;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a unui reprezentant în Consiliul de administraţie al Casei judeţene pentru Asigurări de Sănătate Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare şi în Consiliul de administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui imobil achiziţionat de Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local, din judeţul Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor sume pentru cofinanţarea cheltuielilor neeligibile apărute în implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume suplimentare pentru cheltuielile neeligibile pentru consultanţă şi dirigenţie de şantier, din cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. – Reabilitarea/ Modernizarea/ Echiparea Infrastructurii Serviciilor de Sănătate, cod SMIS 11363.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 24 august 2012
Nr. 398

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.