JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 30 septembrie 2013, ora 1230, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare pe anul 2013;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării de antene şi echipamente radio pe unele imobile din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 83/ 2013 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S. Ştiinţa Baia Mare – Echipa de volei masculin;
 5. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 128 /2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare şi al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre de modificare a unor prevederi din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 104/ 2012 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru prezentarea unui nou proiect de management la Muzeul judeţean de Mineralogie Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2013 -2014;
 13. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin modificarea graficului de circulaţie pe perioada 2008-2011”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor de la domiciliu spre şi de la unităţile de învăţământ;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru angajaţi spre şi de la locul de muncă;
 17. Raport de activitate al Revistei de cultură „Nord Literar” la zece ani de apariţie;
 18. Raport de activitate al revistei de cultură „Familia Română;
 19. Raport de activitate al Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare 2012- 2013;
 20. Raport de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi adminstraţie publică – Compartiment secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 septembrie 2013
Nr. 383

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.