Dispoziția nr. 376 din 10.09.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE
cu privire la delegarea temporară a exercitării atribuţiunilor de
director executiv al D.G.A.S.P.C Maramureş


          În vederea asigurării cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi a furnizării serviciilor publice de interes judeţean în domeniul asistenţei sociale, protecţiei copilului şi a persoanelor cu handicap ca urmare a solicitării din funcţia de director executiv al acestei instituţii a doamnei Ilea Cornelica;
          Având în vedere faptul că prin hotărâre a Consiliului judeţean funcţiile de conducere din aparatul D.G.A.S.P.C. Maramureş au fost transformate în funcţii publice iar ocuparea acestora se face prin concurs organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ;
          Ţinând cont de faptul că în cursul lunii septembrie se desfăşoară o serie de activităţi între care amintim îndeplinirea atribuţiunilor privind începerea noului an şcolar pentru copiii din sistem , aprovizionarea de toamnă – iarnă a unităţilor, numirea în funcţiile publice de execuţie a persoanelor a căror posturi se transformă în funcţii publice, ce presupun exercitarea atribuţiunilor funcţiei de director executiv al instituţiei;
          Pe baza propunerilor făcute de Comisia de specialitate pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (6) litera b) coroborat cu art..91 alin (5) litera a) punct 2 şi a art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE

          Art.1. Începând cu data de 11 septembrie 2008 se delegă domnului Boitor Nicolae îndeplinirea atribuţiunilor de director executiv al Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş până la promovarea temporară, în condiţiile legii, a unui funcţionar public în această funcţie.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

    • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
    • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii; 
    • Compartimentului resurse umane;
    • D.G.A.S.P.C. Maramureş;
    • Domnului Boitor Nicolae.

PREŞEDINTE
Mircea Man

Avizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 septembrie 2008
Nr. 376

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.