JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -


ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 25 iulie 2012, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în consiliile de administraţie şi consiliile consultative ale unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri judeţeni în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI – Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al S.C. „VITAL” S.A. Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al judeţului Maramureş a bunului „Extindere garaje autospeciale SMURD”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru investiţia „Modernizare spaţii aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu situat în incinta Policlinicii II, str. Progresului, nr.17, Baia Mare, imobil aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş, aflat în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, iniţiate sau aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Maramureş;
 11. Prezentare cu privire la derularea proiectului „Managementul durabil al sitului Natura 2000 IGNIŞ”.

           Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 20 iulie 2012
Nr. 360

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.