JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 august 2013, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2013;
 2. Proiect de pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013;
 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş – Baia Mare”;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 60 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2013;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Şcolii gimnaziale speciale Vişeu de Sus în „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă” Vişeu de Sus;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie şi Arheologie Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Mineralogie Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul judeţean de Valorificare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Revista de cultură „Nord Literar” Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Revista de cultură „Familia Română” Baia Mare;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi” Baia Mare;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul judeţean de Informare Turistică „MaramureşInfoTurism”;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Camera Agricolă judeţeană Maramureş;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul judeţean de Pază Maramureş;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi adminstraţie publică – Compartiment secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 22 august 2013
Nr. 354

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.