JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –


ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă extraordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin.2) şi 3) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 18 februarie 2013, ora 13:00, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr.46, având următorul proiect al ordinii de zi:

  • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2013 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean.


          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare 13.02.2013
Nr. 35

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.