JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -


ROMÂNIADISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă Consiliul judeţean Maramureş, în data de 13 iulie 2012, ora 11.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisii lor de specialitate pe domenii de activitate;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramurreş în ATOP;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltarre Intercomunitară Transilvania de Nord.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
  • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Ciceu Zamfir
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 iulie 2012
Nr. 343

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.