JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
     PREŞEDINTE


ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei de constituire
a Consiliului judeţean Maramureş          În temeiul prevederilor art. 891 şi art. 106 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş, consilierii aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, în ziua de 4 iulie 2012 ora 12,00, în sala de şedinţă a Palatului Administrativ cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea comisiei de validare;
  2. Validarea mandatelor consilierilor judeţeni;
  3. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni validati;
  4. Adoptarea hotărârii privind constituirea Consiliului judeţean;
  5. Constituirea grupurilor de consilieri;
  6. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean;
  7. Constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;

          Art.2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 2 iulie 2012
Nr. 332

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.