Dispoziţia nr. 269 din 06.04.2020

JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă de îndată

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş,
          În conformitate cu prevederile:
  • O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020, modificat şi completat prin Hotărârii Consiliului Județean nr. 70/2020;
  • Ordonanţelor Militare nr. 2, nr.4 şi nr.5/2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
          În temeiul competenţelor stabilite prin art. 179, alin. (3) şi ale art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUNE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință de îndată, pentru data de 08 aprilie 2020, ora 12.00, care se va desfășura în sistem videoconferință.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei de îndată, este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin postarea pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Nr. 269
Baia Mare, 6 aprilie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.