JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureș,

          Având în vedere prevederile:
  • Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
          In conformitate cu dispozițiile:
  • art. 178 alin. (1) și art. 179, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judetean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020, modificat și completat;
          În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modifcările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință ordinară, pentru data de 28 aprilie 2020, ora 12.00, care se va desfășura în sistem videoconferință. 
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinței este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului - Județul Maramureş;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 281
Baia Mare, 21 aprilie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.