Dispoziţia nr. 264 din 30.03.2020

JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă de îndată

          Având în vedere prevederile:
  • Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
  • Hotărârii Consiliului Județean nr. 70/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judetean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020;
          In conformitate cu dispozițiile art. 179, alin. (3) şi ale art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modifcările şi completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Judeţean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş în şedință de îndată, pentru data de 02 aprilie 2020, având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș, pe anul 2020;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
  3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziţia consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare.
          Art.2. Ședința se va desfășura în intevalul orar 12.00-13.00, prin intermediul unei platforme on-line de videoconferință.
          Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin postarea pe site-ul Consiliului Județean Maramureș şi se comunică la:
  • Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
  • Direcția Juridică şi Administrație Publică;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 264 
Baia Mare, 30 martie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.