JUDEŢUL MARAMUREŞ                

CONSILIUL JUDEŢEAN              

 - P R E Ş E D I N T E -

R O M Â N I A

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

 

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

 

 

D I S P O Z I Ţ I E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 august 2014, ora 1200, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014;
 2. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 10/29.01.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013 și a anexei la Hotărârea nr.120/2014;
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureș situat în Baia Mare, str.Progresului nr.17/B;
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureș, situat în Baia Mare, str.George Coșbuc nr.16;
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureș, situat în Baia Mare, str.Progresului nr.17;
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureș, situat în Baia Mare, str.B.Delavrancea;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un imobil din domeniul public al județului Maramureș, situat în Baia Mare, str.Victor Babeș nr.52;
 8. Proiect de hotărâre privind încetarea activității și desființarea Serviciului public Centrul Județean de Informare Turistică ”MaramureșInfoTurism”;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr.87/2014 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și al instituțiilor subordonate;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Camerei Agricole a județului Maramureș la Programul național de înnoire a parcului auto;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de transport pentru rețeaua de trasee județene, prin modificarea graficelor de circulație, pe perioada 2014 / 2019;
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Victor Gorduza” Muzeului Județean de Mineralogie Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de exercitare a atribuțiilor de conducere executivă la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației ”Hartă strategică de zgomot” la Aeroportul Internațional Baia Mare;
 17. Răspuns la plângerile prealabile privind Hotărârea de desemnare a membrilor în consiliul de administrație la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare;
 18. Raport privind utilizarea fondului de rezervă constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean la data de 30 iunie 2014
 19. Notă privind execuţia bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 iunie 2014;
 20. Informare privind deficienţele consemnate în Procesul verbal de constatare nr. 1079/27.06.2014 întocmit de Camera de Conturi Maramureş pentru anul 2013 şi modul de soluţionare al acestora.

 

PREŞEDINTE,

 Zamfir Ciceu

                                                                                             Avizat pentru legalitate,

                                                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                                               Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 22 august 2014

Nr. 230

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.