DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă de îndată          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta 

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Consiliul judeţean Maramureş se convoacă în şedinţă de îndată, în ziua de 10 iulie 2014, ora 12.00, la sediul acestuia din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al judeţului Maramureş;
  2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al oraşului Ulmeni a unei porţiuni de drum judeţean.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Mass-mediei judeţene.PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizează pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 iulie 2014 
Nr. 192

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.