DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta 

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 9 iulie 2014, ora 1200 având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului Astronomic Baia Mare;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului judeţean de Mineralogie Baia Mare;
  3. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în C.F. nr. 112089 Baia Mare, nr. cad. 9737, situat în Baia Mare, str. Moldovei nr. 17A;
  4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în CF nr. 115561 Baia Mare str. Progresului, documentaţie vizată de către O.C.P.I. Maramureş sub nr. 26395/2014;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 3 iulie 2014
Nr. 180

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.