DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta 

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 25 iunie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 – 2020 şi a Planului de acţiune 2013 – 2016 pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 – 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului actualizat de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2014;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan”Baia Mare
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare la Programul naţional de înnoire a parcului auto;
 5. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/ 2014 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor subordonate;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului judeţean de Informare Turistică „MaramureşInfoTurism”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului judeţean de Pază Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului Astronomic Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului de Mineralogie Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de protecţie a copilului;
 17. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 101814 Baia Mare, Nr. cad. 101814, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor imobile primite ca donaţie de la Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al județului Maramureş;
 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze Decizia asociatului unic al S.C. ,,PROTEPLANT MARAMUREŞ’’S.R.L.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 20 iunie 2014
Nr. 171

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.