Dispoziția nr. 229 din 18.08.2014 de modificare a Anexei nr. 1 la Dispoziția nr. 222/2014





                                                                                                           DISPOZIŢIE

de modificare a Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 222/ 2014  privind organizarea concursului de planuri de management în vederea încredinţării managementului  Muzeului Judeţean de Mineralogie Baia Mare şi al Complexului Astronomic Baia Mare

Văzând Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş nr. 174 şi 175 din 27 iunie 2014 prin care se desemnează conducerea interimară a Muzeului Judeţean de Mineralogie şi a Complexului Astronomic Baia Mare şi care stabileşte un termen de 120 zile pentru organizarea concursului de planuri de management;

În baza prevederilor O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/ 2009 cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului – cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului – cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituţiile publice de cultură;

În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. f) şi  ale art. 106 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

                                                                                                             
                                                                                                  DISPOZIŢIE:



Art. I. Art. 5 din Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr.222/ 2014 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Comisiile de concurs sunt alcătuite pentru fiecare instituţie în parte din 3 membrii, din care un reprezentant al Consiliului judeţean Maramureş şi 2 specialişti în domeniul de activitate al Muzeului judeţean de  Mineralogie şi respectiv al Complexului Astronomic Baia Mare”.

Art. II. Dispoziţia se comunică:

–         Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;

–         Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;

–         Direcţiei Economice şi Patrimoniu;

–         Muzeului Judeţean de Mineralogie Baia Mare;

–         Complexului Astronomic Baia Mare;

–         Compartimentului resurse umane.




                                                                                              PREŞEDINTE,
                                                                                                Ciceu Zamfir


                                                                                                                                                                              Avizat pentru legalitate
                                                                                                                                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                                                                                                                 Dumitru Dumuța

Baia Mare, 18 august 2014
Nr. 229 

       

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.