JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 17 septembrie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” domnului NICOLAE SABĂU;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014;
 5. Proiect de hotărâre de numire a comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul din judeţul Maramureş înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 112/2014 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr.25/19.02.2014 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014 şi pentru aprobarea programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. cad. 112089 conform documentației tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins in C.F. nr. 112089 - Baia Mare, str. Moldovei nr. 17A, documentație avizată de către O.C.P.I. sub nr. 37201/19. 08. 2014;
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Sighetu Marmaţiei, str. Pintea Viteazu.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 12 septembrie 2014
Nr. 250

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.