JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 19 iunie 2013, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2013;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru angajaţi spre şi de la locul de muncă;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în „Lista poziţiei alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2013;
 6. Proiect de hotărâre privind rezultatele finale ale evaluării anuale a managerilor unor instituţii publice de cultură de sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre privind rezultatele evaluării finale a unui manager din instituţiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea preluării în domeniul public al judeţul Maramureş prin donaţie a unor imobile oferite de Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului şi transmiterea în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constatin Opriş” Baia Mare a imobilului Spitalul orăşenesc Şomcuta Mare;
 10. Plângere prealabilă privind revocarea Hotărârii nr. 80/ 2013 privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a imobilului „Casa Tineretului”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 14 iunie 2013
Nr. 230

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.