Dispozitia nr. 24 din 11.02.2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE –

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 18 februarie 2009, ora 10:00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Raport al Preşedintelui cu privire la îndeplinirea atribuţiilor sale şi ale hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
 3. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către consilierii validaţi;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de desemnare a unor consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;
 6. Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor efectuate în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor consilii de administraţie şi consultative;
 8. Proiect de hotărâre de înfiinţare a comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale aflate sub autoritatea Consiliului judeţean;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Agenţiei de Dezvoltare Urbană şi Rurală “Urbanet”;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte „Liviu Borlan”;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de evaluare pentru persoanele adulte cu handicap;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr.61/2005 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională “PENTRU VOI”, şi nr.69/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională “PENTRU VOI”;
 13. Proiect de hotărâre de completare a unor elemente de identificare şi modificare a suprafeţei de teren aferent construcţiilor pentru un bun din domeniul public al judeţului;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului zonal de amenajare a teritoriului “Munţii Gutâi”;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea “Programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin suplimentarea numărului de curse, modificarea orarelor şi a capetelor de traseu pe perioada 2008-2011”.
 16. Raport cu privire la soluţionarea petiţiilor adresate Consiliului judeţean Maramureş, pe semestrul II 2008.
 17. Raport privind asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în anul 2008;
 18. Raport privind asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului judeţean, pe anul 2008;

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Nr.: 24
Data: 11.02.2009

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.