JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
     PREŞEDINTE

ROMÂNIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin.2) şi 3) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 4 iunie 2013, ora 12,00, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi a altor activităţi specifice în judeţul Maramureş”;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli a judetului Maramureş pe anul 2013.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridie şi administraţie publică.

 

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 3 iunie 2013
Nr. 210

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.