JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 mai 2013, ora 12.30, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului Cristea Pamfil şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului Mărginean Marius Doru şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului Costiuc Ioan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2012 pentru bugetul propriu al judeţului;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2012 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în „Lista poziţiei alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2013;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „Creerea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi a altor activităţi specifice în judeţul Maramureş” în cadrul POS- CCE 2007 – 2013;
 10. Proiect de hotărâre privind acceptarea preluării în domeniul public al judeţul Maramureş prin donaţie a unor imobile oferite de Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”
 11. Proiect de hotărâre de numire a comitetelor de organizare UNESCO pentru unele monumente din judeţul Maramureş înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO;
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2013;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul etic al Spitalului judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării denumirii unei unităţi de învăţământ special.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 23 mai 2013
Nr. 203

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.