JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

 

ROMÂNIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


           Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 30 ianuarie 2013, ora 12.00, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Man Mircea şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Matei Călin Vasile Andrei şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Şimon Gheorghe şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură „Săptămâna Verde 2013” de la Berlin, ce se va desfăşura în perioada 18-27 ianuarie 2013;
 6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.95/2012 privind alegerea Comisiei de validare;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate, pe domenii de activitate;
 8. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.128/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare şi al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.36/2009 privind participarea Consiliului judeţean Maramureş în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.101/2012 de desemnare a consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.108/2012 de validare a desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale, pentru anul 2013;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2013;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii şi tinerii ce beneficiază de o normă de protecţie specială, mamele asistate în centrele maternale, tinerii şi adulţii cu handicap aflaţi în centrele de asistenţă socială, precum şi pentru elevii din învăţământul special;
 16. Proiect de hotărâre de soluţionare a baremelor privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi în serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mame protejate în centre maternale, precum şi pentru copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2013;
 18. Proiect de hotărâre privind încetarea dării în comodat a unor bunuri la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Maramureş.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 ianuarie 2013
Nr. 19

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.