JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 ianuarie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului de management şi a duratei contractului la Muzeul judeţean de Mineralogie;
 2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Instituţiei publice de cultură „Familia Română” şi trecerea acesteia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”;
 3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre privind numirea lichidatorului pentru S.C. ,,PROTEPLANT MARAMUREŞ’’ S.R.L;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al judeţului cu terenul aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri situate în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 2;
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2014;
 9. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar în anul 2014;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea incredinţării serviciului interes economic general la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractării de către D.G.A.S.P.C. Maramureş a unor servicii sociale de tip rezidenţial pentru adulţi;
 12. Proiect de hotărâre privind promovarea şi cofinanţarea proiectului cu titlul „Educaţia şansa de a scrie propriul viitor”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2014.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică – Compartiment secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 24 ianuarie 2014
Nr. 18

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.