JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
      PREŞEDINTE

ROMÂNIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 aprilie 2012, ora 12.30, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013;
  2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2013;
  3. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea 2013;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de ________ mii lei aprobată prin bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2013 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii.

 

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 aprilie 2013
Nr. 175

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.