Hotărârea nr. 99 din 24.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind declararea ca legal constituit a CONSILIULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ, rezultat în urma alegerilor din dat de 5 iunie 2016

          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 97 din 24 iunie 2016 privind validarea mandatelor de consilier judeţean, prin care au fost validate un număr de 33 mandate din totalul de 35 de consilieri judeţeni aleşi;
          Luând în considerare faptul că un număr de consilieri judeţeni validaţi au depus jurământul prevăzut de lege, reprezentând majoritatea consilierilor judeţeni validaţi;
          Pe baza prevederilor art. 8-9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean;
          În temeiul prevederilor art. 90 raportat la art. 31-35 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se declară legal constituit Consiliul Judeţean Maramureş, cu sediul în Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, rezultat ca urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016, astăzi 24 iunie 2016.
          (2) Mandatul Consiliul Judeţean Maramureş constituit conform prevederilor alin. (1) este de patru ani şi se exercită până data declarării ca legal constituit a consiliului judeţean nou ales.
          (3) Consiliul Judeţean Maramureş constituit conform prevederilor alin. (1) este compus dintr-un număr de 35 de consilierii judeţeni, ale căror mandate au fost repartizate următoarelor partide politice sau alianţe politice/electorale:
  1. Partidul Social Democrat 14 mandate;
  2. Partidul Naţional Liberal 9 mandate;
  3. Coaliţia pentru Baia Mare 5 mandate;
  4. Partidul Mişcarea Populară 3 mandate;
  5. Uniunea Democrată Maghiară din România 2 mandate;
  6. Partidul Ecologist Român 2 mandate.

          Art.2. Consilierii judeţeni validaţi, care au depus jurământul prevăzut de lege, intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a Consiliului Judeţean Maramureş, potrivit art. 1.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Consilierilor judeţeni;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş din 24 iunie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 33 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Kökényesdi Mihai Ştefan
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 24 iunie 2016
Nr. 99

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.