Hotărârea nr. 100 din 24.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alegerea domnului ZETEA GABRIEL VALER ca Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş

          Văzând rezultatul votului secret şi prevederile art. 10, alin. (2), (3), (4), (5) şi (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) precum şi ale art. 101, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Domnul ZETEA GABRIEL VALER se alege ca Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • D-lui Zetea Gabriel Valer.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 7 „abţineri” în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş din 24 iunie 2016. Au fost prezenţi 33 din totalul de 33 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Emil Marinescu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 24 iunie 2016
Nr. 100

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.