Hotărârea nr. 98 din 24.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni, declaraţi aleşi la alegerile din data de 5 iunie 2016

          Ţinând cont de rezultatele alegerilor din data de 5 iunie 2016 şi atribuirea mandatelor de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Maramureş, consemnate în Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Maramureş, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 26 Maramureş şi de propunerile de validare a mandatelor de consilieri judeţeni, consemnate în Raportul privind examinarea legalităţii alegerii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, întocmit de Comisia de validare în vederea validării/invalidării mandatelor de consilier judeţean în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016;
          Luând act de faptul că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 38 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Având în vedere demisia din funcţia de consilier judeţean depusă înaintea validării de către domnul Cherecheş Cătălin şi adresa PNŢCD înregistrată la Consiliul judeţean Maramureş sub nr. 5480 din 23 iunie 2016 prin care se comunică supleantul de pe buletinul de vot este domnul Mişulec Nicolae care urmează să fie validat.
          În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş;
          În baza prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
          În temeiul prevederilor art. 88 şi ale art. 90 raportat la art. 31 - 35 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se ia act de renunţarea, înainte de validare, la mandatul de consilier judeţean atribuit următorului candidat declarat ales în urma organizării alegerilor pentru Consiliul Judeţean Maramureş din data de 5 iunie 2016, domnului Cherecheş Cătălin - Coaliţia pentru Baia Mare şi înlocuirea acestuia cu domnul Mişulec Nicolae.
          Art.2. Se validează mandatele de consilier judeţean atribuite în urma organizării alegerilor pentru Consiliul Judeţean Maramureş din data de 5 iunie 2016, după cum urmează:
 1. Ambruş Emil;
 2. Anghel Cristian;
 3. Ardelean Teodor;
 4. Beuca Ioan;
 5. Böndi Gyöngyike;
 6. Bota Călin Ioan;
 7. Butuza Cosmin Răzvan;
 8. Cerneştean Mihai Felician;
 9. Cheudan Ion;
 10. Ciocan Mircea;
 11. Coman Ioan Radu;
 12. Dăncuş Doru Ioan;
 13. Drulea Cosmin Ion;
 14. Kökényesdi Mihai Ştefan;
 15. Kovacs Francisc Marinel;
 16. Lazăr Doru Alexandru;
 17. Marinescu Emil;
 18. Mihali Anişoara Iulia;
 19. Mişulec Nicoale;
 20. Moga Liliana Reghina;
 21. Moldovan George Dumitru;
 22. Morar Lucian Ioan Titus;
 23. Muntean Emil Vasile;
 24. Mureşan Claudiu Iulian;
 25. Orza Doru;
 26. Pop Mihai Sorin;
 27. Rohian Anton;
 28. Sas Ioan;
 29. Stauder Rudolf;
 30. Timiş Gică;
 31. Tomoiagă Gheorghe Bogdan;
 32. Varga Cornel;
 33. Zetea Gabriel Valer.

          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
 • Consilierilor validaţi sau invalidaţi;
 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi Administraţie Publică.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Kökényesdi Mihai Ştefan
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 24 iunie 2016
Nr. 98

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.