Hotărârea nr. 87 din 18.05.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind destinaţia şi utilizarea sălilor de şedinţă din Palatul administrativ al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de finalizarea lucrărilor de amenajare a sălilor de şedinţă din Corpul F – parter al Palatului administrativ al judeţului Maramureş şi de deficienţele întâmpinate generate de necorelări în gestionarea activităţilor şi a sălilor de şedinţă;
          Luând în considerare solicitările comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri de a se asigura condiţii optime pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţelor de comisii şi ale grupurilor de consilieri;
          În baza prevederilor art. 868 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1540 /2009 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureș;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul privind destinaţia şi utilizarea sălilor de şedinţă din Palatul administrativ al judeţului Maramureş, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean;
  • Inspectoratului judeţean al Jandarmeriei Române.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 18 mai 2016. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan
Baia Mare, 18 mai 2016
Nr. 87

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.