ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind împuternicirea domnului Marinel Francisc Kovacs de a semna Contractul de Credit cu Dexia Kommunalkredit Bank AG Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii; În baza art. 92 şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. (1) Se împuterniceşte domnul Marinel Francisc Kovacs, Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş, să semneze Contractul de Credit cu Dexia Kommunalkredit Bank AG. (2) În îndeplinirea mandatului său domnul Marinel Francisc Kovacs va semna toate documentele necesare contractării creditului. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei economice; - Dexia Kommunalkredit Bank AG; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru şi o abţinere în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 72

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.