ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind introducerea în Lista de investiţii a studiului “Analiza criterială a valorilor tradiţionale sau recente din zona Lăpuş, zona Codru, zona Chioar, zona Maramureşul istoric” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş precum, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă introducerea în Lista de investiţii, poziţia C.“Alte cheltuieli de investiţii” , c) “Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii” la cap.70.02, a studiului “Analiza criterială a valorilor tradiţionale sau recente din zona Lăpuş, zona Codru, zona Chioar, zona Maramureşul istoric”, în valoare de 40 mii lei. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; - Direcţiei economice; - Direcţiei tehnice; - Partenerilor interesaţi; - Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 73

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.