ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale precum şi Registrul garanţiilor locale Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 619/2005; În baza art. 91 alin. (1) litera f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă numirea doamnei Sanda Mora, şef Serviciu contabilitate şi execuţie bugetară, ca persoana care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale. În lipsa acesteia sarcinile vor fi preluate de doamna Hendre Chiş Adina, consilier în cadrul Serviciului de contabilitate şi execuţie bugetară, desemnată ca înlocuitor. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; - Direcţiei economice; - Persoanelor interesate; - Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 71

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.