JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE de reorganizare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială; Văzând demisia doamnei Cozma Otilia din funcţia de Preşedinte a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap înregistrată sub nr. 409/2018; Ţinând seama de propunerea de desemnare ca membru în comisie a reprezentantului Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, comunicată prin Adresa nr. 2760/2018; În baza Avizului Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi, nr. 1743/ 2018; În conformitate cu dispozițiile art. 85, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Văzând prevederile art. 9 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se reorganizează Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în următoarea componenţă: 1. Man Călin Flaviu - preşedinte; 2. Cozma Otilia - medic specialist propus de D.S.P. Maramureş; 3. Trifu Suciu Dorina Mihaela - reprezentant O.N.G.; 4. Brăgaru Anca Claudia - psiholog; 5. Lazăr Mihaela Lenuţa - asistent social. Art.2. Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui. Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă. Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;  Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi;  Membrilor comisiei. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 2 martie 2018. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 2 martie 2018 Nr. 51

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.