JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M  N I A HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. şi acordarea unui mandat reprezentanţilor Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Adresa nr. 529/2018 a S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A. şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Văzând demisia doamnei Ilea Ivette Alessandra din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. înregistrată sub nr. 11421/2017; În baza prevederilor art. 3, pct. 2, lit. b) şi ale art. 641, alineat (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederile art. 91, alin. (2), lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. Se propune numirea domnului Pop Mircea ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş”S.A. Art.2. Se acordă mandat reprezentanţilor Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru: - numirea domnului Pop Mircea ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş”S.A.; - reorganizarea secretariatului tehnic al Adunării Generale a Acţionarilor si desemnarea unei persoane responsabile cu activitatea de secretariat; - aprobarea prelungirii Liniei de credit si a scrisorilor de garanție bancară aferente Contractului de credit nr. 447/2003; Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Economice şi Patrimoniu; - Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte; - S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş”S.A.; - Domnului Pop Mircea. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”şi un vor „împotrivă” în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 2 martie 2018. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean. PREŞEDINTE, Gabriel Valer Zetea Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Baia Mare, 2 martie 2018 Nr. 50

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.