JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Paşcu Ioan

          Având în vedere:
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 27 din 28.02. 2020 privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului domnului Bota Călin Ioan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
  • Adresa nr. 25 din 24.02.2020 a Partidului Național Liberal – Filiala Judeţeană Maramureş, prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Paşcu Ioan;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 2973 /2020;
  • avizul favorabil al Comisiei de validare;
          În baza prevederilor art. 597, alin. (1), lit. e) şi alin. (2), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Paşcu Ioan, supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, pe locul de consilier județean devenit vacant.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Resurse Umane;
  • Domnului Paşcu Ioan.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Nr. 28
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.