JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bota Călin Ioan

          Având în vedere:
  • Demisia domnului Bota Călin Ioan din funcția de consilier județean înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 2278 din 14 februarie 2020;
  • Referatul constatator al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi al Secretarului general al judeţului, înregistrat la nr. 2364/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 2375/2020;
  • avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (6) şi alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Bota Călin Ioan, ales pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din 5 iunie 2016 şi se declară vacant locul de consilier judeţean.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Domnului Bota Călin Ioan.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 27
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.