JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alegerea vicepreședintelui Consiliului județean Maramureș

          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 180/ 2017 privind încetarea mandatului domnului Morar Lucian Ioan Titus şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean şi Procesul - verbal al Comisiei de validare;
          Văzând rezultatul votului secret și prevederile art. 10, alin. (2), (3), (4), (5) și (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Maramureș;
          În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) precum și ale art. 101, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Domnul MOLDOVAN GEORGE DUMITRU se alege ca vicepreședinte al Consiliului județean Maramureș.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureş;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Domnului MOLDOVAN GEORGE DUMITRU.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 4 „aţineri” şi 7 „împotrivă” în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 225

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.