JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii de Consiliu Județean nr. 97/2016 privind alegerea Comisiei de validare

          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judetean nr.35/2017 privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului de consilier al domnului Drulea Cosmin-Ioan cu consecința încetării și a calității de membru în comisia de validare;
          Văzând prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului județean Maramureș, modificat și completat prin Hotărârea nr. 92 din 15 iunie 2016;
          În baza prevederilor art.103 alin. (5) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
          În temeiul prevederilor art. 90, raportat la art. 31-35 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 97/2016 prin înlocuirea domnului Drulea Cosmin Ion în componența Comisiei de validare cu domnul consilier județean Pop Călin Ştefan.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, şi o abţinere în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 224

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.