Hotărârea nr. 194 din 26.11.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea ca aparținând domeniului public al judeţului Maramureș a unor sectoare de drumuri judeţene

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală şi avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină, ale comisiei pentru activităţi economico – financiare precum şi ale comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie;
          În conformitate cu prevederile art.3 al. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
          În baza art. 91 alin. (1) litera c) şi f), şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se identifică ca aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. nr. 934/2002, anexa 1, nr. crt. 1, următoarele tronsoane de drumuri județene:
          I. Tronsonul nr. 1 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 2,74 Km, având o suprafață de 35047 mp., situat în intravilanul localității Baia Sprie, conform planșelor 1/1, 1/2, 1/3, anexe la prezenta hotărâre.
          II. Tronsonul nr. 2 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 2,79 Km, având o suprafață de 35722 mp., situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, anexe la prezenta hotărâre.
          III. Tronsonul nr. 3 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 1,71 Km, având o suprafață de 21673 mp., situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 3/1, 3/2, 3/3, anexe la prezenta hotărâre.
          IV. Tronsonul nr. 4 aparținând DJ 184 - Baia Sprie (DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic (DJ 109F) în lungime de 1,19 Km, având o suprafață de 13775 mp, situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 4/1, 4/2, anexe la prezenta hotărâre.
          V. Tronsonul nr. 5 aparținând DJ 184 - Baia Sprie(DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic(DJ 109F) în lungime de 3,55 Km, având o suprafață de 44200 mp, situat în intravilanul localității Șișești, conform planșelor 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, anexe la prezenta hotărâre.
          VI. Tronsonul nr. 6 aparținând DJ 184 - Baia Sprie(DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic(DJ 109F) în lungime de 2,70 Km, având o suprafață de 37709 mp, situat în extravilanul localității Șișești, conform planșelor 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, anexe la prezenta hotărâre.
          VII. Tronsonul nr. 7 aparținând DJ 184 - Baia Sprie(DN 18) – Șișești – Dănești – Șurdești – Cavnic(DJ 109F) în lungime de 0,76 Km, având o suprafață de 9755 mp, situat în intravilanul localității Șișești, conform planșei 7, anexă la prezenta hotărâre.
          VIII. Tronsonul nr. 8 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,28 Km, având o suprafață de 2980 mp, situat în extravilanul localității Cavnic, conform planșei 8 anexă la prezenta hotărâre.
          IX. Tronsonul nr. 9 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 3,60 Km, având o suprafață de 42828 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, anexe la prezenta hotărâre.
          X. Tronsonul nr. 10 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,85 Km, având o suprafață de 8874 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 10/1, 10/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XI. Tronsonul nr. 11 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,47 Km, având o suprafață de 4230 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșei 11, anexă la prezenta hotărâre.
          XII. Tronsonul nr. 12 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de1,25 Km, având o suprafață de 12476 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 12/1, 12/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XIII. Tronsonul nr. 13 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,66 Km, având o suprafață de 6840 mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșei 13, anexă la prezenta hotărâre.
          XIV. Tronsonul nr. 14 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 2,24 Km, având o suprafață de 34831mp, situat în intravilanul localității Cavnic, conform planșelor 14/1, 14/2, 14/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XV. Tronsonul nr. 15 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,24 Km, având o suprafață de 4632 mp, situat în extravilanul localității Cavnic, conform planșei 15, anexă la prezenta hotărâre.
          XVI. Tronsonul nr. 16 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,31 Km, având o suprafață de 4992 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 16, anexă la prezenta hotărâre.
          XVII. Tronsonul nr. 17 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,28 Km, având o suprafață de 4664 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 17, anexă la prezenta hotărâre.
          XVIII. Tronsonul nr. 18 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,31 Km, având o suprafață de 6051 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 18, anexă la prezenta hotărâre.
          XIX. Tronsonul nr. 19 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,07 Km, având o suprafață de 1397 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 19, anexă la prezenta hotărâre.
          XX. Tronsonul nr. 20 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,31 Km, având o suprafață de 5500 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 20, anexă la prezenta hotărâre.
          XXI. Tronsonul nr. 21 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,23 Km, având o suprafață de 4527 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 21, anexă la prezenta hotărâre.
          XXII. Tronsonul nr. 22 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,27 Km, având o suprafață de 5701 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 22 anexă la prezenta hotărâre.
          XXIII. Tronsonul nr. 23 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,25 Km, având o suprafață de 4588 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 23, anexă la prezenta hotărâre.
          XXIV. Tronsonul nr. 24 aparținând DJ 109 F - Limită jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,18 Km, având o suprafață de 3402 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 24, anexă la prezenta hotărâre.
          XXV. Tronsonul nr. 25 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 3,42 Km, având o suprafață de 56943 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșelor 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, anexe la prezenta hotărâre.
          XXVI. Tronsonul nr. 26 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 5,01 Km, având o suprafață de 67926 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșelor 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, anexe la prezenta hotărâre.
          XXVII. Tronsonul nr. 27 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,54 Km, având o suprafață de 7567 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșei 27 anexă la prezenta hotărâre.
          XXVIII. Tronsonul nr. 28 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești(DN 18) în lungime de 0,32 Km, având o suprafață de 4184 mp, situat în extravilanul localității Budești, conform planșei 28 anexă la prezenta hotărâre.
          XXIX. Tronsonul nr. 29 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 2,13 Km, având o suprafață de 28822 mp, situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșelor 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, anexe la prezenta hotărâre.
          XXX. Tronsonul nr. 30 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 1,54 Km, având o suprafață de 21334 mp, situat în intravilanul localității Budești, conform planșelor 30/1, 30/2 anexe la prezenta hotărâre.
          XXXI. Tronsonul nr. 31 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 0,12 Km, având o suprafață de 1822 mp, situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 31, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXII. Tronsonul nr. 32 aparținând DJ 109 F - Limita jud. Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpușului – Răzoare – Târgu Lăpuș – Dămăcușeni – Rogoz – Lăpuș – Băiuț - Cavnic – Budești – Ocna Șugatag – Ferești (DN 18) în lungime de 1,62 Km, având o suprafață de 24754 mp, situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșelor 32/1, 32/2, 32/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXIII. Tronsonul nr. 33 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,75 Km, având o suprafață de 10078 mp, situat în intravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 33, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXIV. Tronsonul nr. 34 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,51 Km, având o suprafață de 6284 mp, situat în intravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 34, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXV. Tronsonul nr. 35 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,33 Km, având o suprafață de 4273 mp., situat în extravilanul localității Ocna Șugatag, conform planșei 35, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXVI. Tronsonul nr. 36 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,20 Km, având o suprafață de 2043 mp, situat în extravilanul localității Călinești, conform planșei 36, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXVII. Tronsonul nr. 37 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 2,23 Km, având o suprafață de 27086 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșelor 37/1, 37/2, 37/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXVIII. Tronsonul nr. 38 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,89 Km, având o suprafață de 10650 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșei 38, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXIX. Tronsonul nr. 39 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 2,43 Km, având o suprafață de 31323 mp, situat în extravilanul localității Călinești, conform planșelor 39/1, 39/2 ,39/3, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXX. Tronsonul nr. 40 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 1,92 Km, având o suprafață de 23432 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșelor 40/1, 40/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXXI. Tronsonul nr. 41 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 1,16 Km, având o suprafață de 14114 mp, situat în intravilanul localității Călinești, conform planșelor 41/1, 41/2, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXXII. Tronsonul nr. 42 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,30 Km, având o suprafață de 3820 mp, situat în extravilanul localității Călinești, conform planșei 42, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXXIII. Tronsonul nr. 43 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 2,39 Km, având o suprafață de 30481 mp, situat în extravilanul localității Bârsana, conform planșelor 43/1, 43/2 ,43/3, 43/4, anexe la prezenta hotărâre.
          XXXXIV. Tronsonul nr. 44 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,14 Km, având o suprafață de 1792 mp, situat în extravilanul localității Bârsana, conform planșei 44, anexă la prezenta hotărâre.
          XXXXV. Tronsonul nr. 45 aparținând DJ 185 - Hărnicești(DN 18) – Hoteni – Ocna Șugatag – Călinești – Văleni – Bârsana – Petrova – Bistra – Valea Vișeului – Lunca la Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciunești (DN 18) în lungime de 0,61 Km, având o suprafață de 7930 mp, situat în intravilanul localității Bârsana, conform planșei 45, anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Toate anexele* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.
* Anexele pot fi consultate la Consiliului judeţean Maramureş – Direcţia Economică şi Patrimoniu – Serviciul cadastru şi evidenţa patrimoniului.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 194

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.