Hotărârea nr. 195 din 26.11.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al județului Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa nr. 281/28.10.2014 a Complexului Astronomic Baia Mare şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 867, art. 868 și art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă retragerea din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al județului Maramureș, având datele de identificare cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr. 1830/9/2003 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza”.
          Art.2. (1) Se aprobă darea în administrarea Complexului Astronomic Baia Mare, a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al județului Maramureș, având datele de identificare cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
          (2) În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr.4664 /6/2014 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Complexul Astronomic Baia Mare.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Complexului Astronomic Baia Mare;
  • Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 26 noiembrie 2014
Nr. 195

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.