Hotărârea nr. 193 din 26.11.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureș Baia Mare şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureș“ S.A.conform anexei, astfel:

Nr.
Crt.
INDICATORI BVC aprobat
prin Hotărârea nr.60/2014

mii lei
BVC rectificat
mii lei
Difereţe (3-2)
(+ - ) mii lei
 0  1  2  3  4
 A Venituri totale, din care 18.220,00 27.535 +9.315
1 Venituri din exploatare 18.214,00 27.529 +9.315
2 Venituri financiare 6,00 6,00 0
B Cheltuieli totale 17.341,00 26.207 +8.903
1 Cheltuieli de exploatare 17.304,00 26.170 +8.866
2 Cheltuieli financiare 37,00 6,00 -31
C Rezultat brut
-profit
-pierdere
879,00
879,00
-
1.328
1.328

+449
+449

 D Cheltuieli pentru investiţii din surse proprii 530,00 530 0


          (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 193

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.