JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină, Ţinând cont de demisia consilierului judeţean Deac Alexandru şi validarea consilierului judeţean Iancu Aurel Anton, Văzând prevederile art. 50 şi 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 81/ 2008, În temeiul prevederilor art. 97, ale art. 98, raportate la prevederile art. 54 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se modifică începând cu data adoptării prezentei hotărâri componenţa unor comisii de specialitate, după cum urmează: În comisia pentru sănătate, muncă, solidaritate şi familie domnul Deac Alexandru se înlocuieşte cu domnul consilier judeţean Iancu Aurel Anton. În comisia juridică şi de disciplină domnul Deac Alexandru se înlocuieşte cu domnul consilier judeţean Iancu Aurel Anton. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Membrilor comisiilor; - Direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 185

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.