ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiei judeţene de protecţie a copilului

          Având în vedere prevederile art. 5 alin (1) lit. e) şi art. 8 din H. G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, propunerile făcute de Secretarul judeţului şi Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza dispoziţiilor art. 42 din O.G. 6/2007 şi art. 27 din O.G. 10 /2007;
          În temeiul prevederilor articolelor 91 alineat (1) litera f) şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1). Începând cu data de 31 decembrie 2007 încetează calitatea de membru al Comisiei judeţene de protecţie a copilului a doamnei Ardelean Maria - reprezentant al organismelor private acreditate ce desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului:
          Art.2. Se numeşte ca membru al Comisiei judeţene pentru protecţia copilului, începând cu data de 1 ianuarie 2008, domnul Florin Sălăjan reprezentant al A.S.S.O.C. pentru o perioadă de un an de zile.
          Art.3. Membrii Comisiei judetene pentru protectia copilului beneficiază, pentru activitatea desfăşurată, de o indemnizaţie de şedinţă de 5% din indemnizaţia cuvenită Preşedintelui Consiliului judeţean fără a putea depăşi 20 % în cursul unei luni, iar secretarul comisiei 75% din indemnizaţia cuvenită unui membru al comisiei.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
  • Domnului Florin Sălăjan.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 182

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.