ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind stabilirea drepturilor şi dotărilor cu echipament şi cazarmament pentru dotarea iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copii ocrotiţi în servicii publice ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionişti precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

          În baza Expunerii de motive a Preşedintelui al Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti, precum şi H.G. nr. 1128/ 2007 prin care s-au modificat limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor de cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copii ocrotiţi în servicii publice ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionişti precum şi pentru mamele protejate în centre maternale,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), alin. (5) literele a) pct. 2 şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă baremele de dotare cu echipament şi cazarmament precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotarea iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii ocrotiţi în servicii publice specializate ori daţi în încredinţare sau plasament la asistenţi maternali profesionisţi precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, pe anul 2008, conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotarare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul ofical al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului,
  • Direcţiei economice,
  • Direcţiei juridice şi administratie publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 181

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.