ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş pentru negocierea şi încheierea contractului şi acordului colectiv de muncă

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile art. 12 şi 22 din Legea nr. 130/ 1996 privind contractul colectiv de muncă,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
          Consiliului judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se mandatează preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi pentru reprezentarea Consiliului judeţean Maramureş la negociere şi încheierea contractului şi acordului colectiv de muncă.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul Consiliului judeţean Maramureş;
  • Organizaţiei sindicale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” şi 3 abţineri în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 180

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.