ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei planificare teritorială, urbanism, precum şi avizul comisiei de specialitate;
          Având în vedere prevederile art. 37 alin.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art.91 alin. (1) lit. f), şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă avizele unice emise de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia: PUZ FERMA PĂSĂRI 5.000 CAPETE ŞI SEDIU FIRMĂ în localitatea Săsar, com. Recea, proiect nr. 612/2007 executat de S.C.”STUDIORING”S.R.L din Baia Mare, beneficiar: S.C”EMA&EMI” S.R.L din Baia Mare; PUG COMUNA FĂRCAŞA, proiect nr. 319/2000 executat de AGENŢIA DE PROIECTARE SI DESIGN SASKI din Baia Mare,beneficiar: Stejeran Ioan în calitate de primar; PUD PENSIUNE AGROTURISTICĂ, proiect nr. executat de S.C.”TOP CAD PROJECT”S.R.L din Sighetu Marmaţiei str. Iuliu Maniu nr. 8/4, beneficiar: Marusceac Nicolae şi Rodica .
          Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei planificare teritorială, urbanism;
  • Primăriei comunei Fărcaşa;
  • Primăriei comunei Bocicoiu Mare;
  • Primăriei comunei Recea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 18 decembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETARL AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 18 decembrie 2007
Nr. 183

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.