JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureş“ S.A.

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcție Juridice şi Administraţie Publică – Compartiment guvernanţă corporativă nr. 1097/2020;
  • Adresa nr. 197/27.01.2020 a S.C. „Drumuri Poduri – Maramureş” S.A.;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Maramureş:
  • nr.137/2016 privind reprezentarea județului Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
  • nr. 53/ 2017 de modificare a Hotărârii nr.137/2016 privind reprezentarea județului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.;
          În conformitate cu prevederile art. 3, pct. 2, lit. f) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2) lit. d), art.182, alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A., pentru a vota aprobarea prelungirii Liniei de credit și a scrisorii de garanție bancară aferente contractului de credit încheiat cu Banca Comercială Română S.A.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
  • Reprezentanţilor Judeţului Maramureş în A.G.A. la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

PREŞEDINTE
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 18
Baia Mare, 29 ianuarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 ianuarie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.