JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice nr. 799/2020;
  • Adresa Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației cu nr. 1745645/16.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 669/17.01.2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 4 şi 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă completarea nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureş cu reprezentantul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureş.
          (2) Se validează domnul Petru Bledea, Şef Serviciu Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureş ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureș;
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Serviciului Relaţii Publice;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Reprezentantului Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 19
Baia Mare, 29 ianuarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 ianuarie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.