JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, adresa nr.807/2008 a Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare precum şi avizul favorabil al comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniul cultural şi comisiei economico-financiare, În temeiul prevederilor art.91 alin.(2) lit. c) şi art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE : Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” începând cu data de 1 noiembrie 2008, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Modificarea statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei economice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Compartimentului resurse umane al Consiliului judeţean Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare 28 octombrie 2008 Nr. 179

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.