JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind numirea Colegiului Consultativ al Revistei de Cultură „Nord Literar” Văzând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, adresa nr.178/2008 a Revistei de Cultură „Nord Literar”, precum şi avizul favorabil al comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniul cultural şi al comisiei economico-financiare, În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Revistei „Nord Literar”, În temeiul art. 91, alin.(5), punctul 4 şi 97 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE : Art.1. Se numeşte Colegiul consultativ al Revistei „Nord Literar” în componenţa prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Revistei de cultură „Nord Literar”; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Membrilor colegiului consultativ. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare 28 octombrie 2008 Nr. 180

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.